12 d’agost de 2013

Freèsia (Freesia): Amistat perdurable/Lasting friendship


Quàntes vegades pensem en ells? En tot el que ens donen, en tot el que ens ajuden, a qui els hi expliquem tot, les nostres alegries i les nostre penes...Els amics són una part molt important de la nostra vida, i molt sovint no els hi demostrem prou. 

Per aquest motiu, el dia va dedicat a la Freèsia (Freesia), la planta de l'amistat per excel·lència. Si regaleu o us regalen aquesta planta, representa tot el que un amic vol, que la relació perduri per molt temps.

Les freèsies són les primeres flors amb les que ens obsequia la primavera. Tenen un perfum molt agradable.
Un secret: Quan les flors es panseixen, si treiem els bulbs i els guardem fins la temporada següent, tornen a florir.

El significat: La freèsia (Freesia) significa "amistat perdurable".
_______________________________________________________________

How many times we think about them? We think about everything they give us, in every help, whom we tell them everything, good and bad news... Friends are a very important part of our life, and we often don't show enough.

For this reason, we dedicate the day to Freesia, the friendship plant. If you give o someone gives this plant to you, these represents everything a friend want, a neverending friendship.

Freesia are the first flowers of spring and they have a lovely parfum. I will tell you a secret: When flowers fade, you can keep out de bulbs until the next spring and they will bloom again.

The meaning: Freesia means "Neverending friendship"

3 comentaris: