11 de març de 2014

Violeta (Viola): Bellesa, modèstia, sinceritat / Beauty, modesty, honesty


Viola is a spring symbol. In the Medium Age, there was a tradition of hanging at the top of the ships the first viola that they had found. People used to dance around it giving the welcome to the good weather.
One of the biggest curiosities of this plant is related with Napoleon. When he was exiled to Elba Island, he promised that he would return with the spring arrival. From that moment, it was a code for everyone who wanted his emperor return. In his honour people took viola bouquets and there was a very famous phrase:

“For our captain Viola and for his return in spring”

And Napoleon returned at the beginnings of March. Women used to welcome him with viola bouquets. When Napoleon died, they found two dried violas in a little box hanging in his neck.
This plant has some uses like its delicious perfume. It is used to make bath salts too. A wise roman man, Plini, recommended put violas on people’s head to avoid headaches and dizziness. Antique Greeks used this flower to make love potions.

The meaning: In general, the meaning of this flowers is humility, beauty and spring arrival...but depending the colour it could also has a properly meaning:
-  Yellow: Modesty and happiness
- Blue: “I will never lose de hope”, “I will never lie you”
            - White: “Let’s try to be happy”
            - Purple: “You are in my thoughts”
             

It is always wonderful to give flowers, but when it has so many meanings, it is better!


------------------------------------------------------------------------------------------

La Violeta és un símbol de la primavera. Ja a l'Edad Mitjana, era constum lligar al màstil de les barques la primera violeta que es trobava. La gent ballava al seu voltant donant la benvinguda al bon temps.

Una de les grans curiositats d'aquesta planta és que es relaciona amb Napoleó. Quan es va exiliar a l'illa d'Elba, va prometre als seus partidaris que tornaria la propera primavera. Des d'aquell moment va esdevenir contrasenya de tots aquells que desitjaven que tornés l'emperador. En honor a ell es portaven rams de violetes, i es creaven accessoris de tota mena. Fins i tot van fer un brindis popular que deia així:

"Pel nostre capità Violeta i pel seu retorn en primavera"

I en efecte, Napoleó va tornar un primer de març, encara que el seu imperi només va durar 100 dies. Les dones el saludaven amb rams de violetes a les mans i als cabells. Quan Napoleó va morir es van trobar dues violetes seques en una capsa que portava al coll. 

No només té histories aquesta planta sino que serveix d'altre coses com pot ser per fer perfum degut a la seva exquisita olor; per fer sals de bany a partir de les flors premsades, fet que suavitzava la pell; o també, un savi romà, Plini, recomanava col·locar-se guirnaldes de violetes al cap per evitar i protegir-se de migranyes i marejos. Els antics grecs la utilitzaven per a fer pòcimes d'amor.

El significat: En general signifiquen, com hem dit anteriorment, humilitat, bellesa, arribada de la primavera... però segons el color també tenen el seu propi significat. Anem a veure-ho:

- Groga: Modèstia, felicitat campestre
- Blava: "Mai perdré l'esperança", "Mai et mentiré"
- Blanca: "Anem a intentar ser feliços"
- Púrpura: "Estas en els meus pensaments"


Sempre és maco regalar flors, però quan tenen aquests significats....encara més!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada